Folksam Försäkring

Höjning av försäkringspremien

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi har via Folksam.

Som vi tidigare meddelat kommer premien för försäkringen att höjas 2021. Den nya premien blir 75,50 kronor. Höjningen är beräknad utifrån skadeutfallet de senaste åren.

Den gemensamma olycksfallsförsäkringen gäller vid aktiviteter anordnade av och inom Svenska Ridsportförbundet, och vid enskild ridning och träning.

Vem gäller försäkringen för?

  • Medlemmar i förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Deltagare i prova-på ridning vid enstaka tillfällen hos förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet och deltagare i integrationsprojekt anordnade av förening som ingår i förbundet.
  • Deltagare på ridläger anordnat av medlemsförening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Ryttare, kusk eller medhjälpare som är tävlingslicensierad enligt Svenska Ridsportförbundets regelverk.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
  • aktivitet som medlemmen utför under verksamhetstid och som har ett direkt samband med ridning omfattas av försäkringen.
  • under enskild ridning och träning i Sverige.
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

HÄR kan du läsa mer (https://www.ridsport.se/Omoss/forsakringar/)

Beslutet att ha en gemensam olycksfallsförsäkring togs på förbundsstämman 2013 efter en motion från Västergötlands Ridsportförbund. Försäkringen upphandlades via en försäkringsmäklare. Sedan 2017 är Folksam försäkringsgivare. Försäkringen är en trygghet för våra föreningar och de enskilda medlemmarna.

Våra medlemmar har god kännedom om försäkringen. Det är enkelt för medlemmarna att anmäla skada och handläggningen av försäkringsärenden fungerar skyndsamt. Antalet anmälda skador har ökat något under åren. Det vi nu ser är en ökning av de skador som tyvärr medför så kallad medicinsk invaliditet. Utfallet av denna typ av ärenden kan man se först efter två till tre år efter olyckstillfället.

Utfallet av olycksfallsförsäkringen motsvarar inte den nuvarande premien och därför ser Folksam att en höjning 2021 är nödvändig. Premien kommer att fortsatt vara jämförelsevis låg, utan att försäkringsvillkoren försämras för våra medlemmar.

Avgiften för 2020 är 53 kronor per medlem för föreningen. Faktureras separat från Svenska Ridsportförbundet.

Kontakt; Håkan Carlsson, Svenska Ridsportförbundet, hakan.carlsson@ridsport.se, 0220-456 52

Säkerheten kommer alltid först

Säkerhet och skadeförebyggande arbete är grundbultar i både Svenska Ridsportförbundets och Folksams verksamheter. Genom satsningen ”Säker med häst” jobbar vi tillsammans för att sprida kunskap om säker hästhantering och öka säkerhetsmedvetandet hos unga inom ridsporten, men också till föräldrar som ofta finns med på ridskolan eller kanske i teamet runt tävlingsryttaren. Utgångspunkten är Svenska Ridsportförbundets säkerhetsanvisningar ”Säker med häst”.

Vi sprider kunskap digitalt via sociala plattformar där vi möter vår unga målgrupp. Vi arrangerar även ”Säker med häst on Tour”, en turné där vi tar draghjälp av några av Sveriges – och världens – bästa ryttare för att sprida de säkra budskapen och ge kloka tips om ridning, träning och hästhantering. För att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen webbsänds alla aktiviteter.

Skadestatistik från Folksam visar att cirka 1 000 personer skadas årligen. Statistiken visar tydlig att huvudet är den mest utsatta kroppsdelen och står för de mest allvarliga skadorna.

Varje olycka är en för mycket, men siffran ska också sättas i relation det stora antal aktiviteter som genomförs inom ridsporten varje år.

Svenska Ridsportförbundet har infört en ”hjärntrappa”. Målet med hjärntrappan är att återhämtningen efter en hjärnskakning ska ges tillräckligt med tid så ryttaren inte återvänder för tidigt till sadeln och därmed begränsa långsiktiga följder efter hjärnskakning. Hjärntrappan bör tillämpas av alla ryttare som misstänker eller har konstaterats ha en hjärnskakning. Med en korrekt handläggning och rehabilitering kommer den drabbade att kunna återgå till full aktivitet på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer HÄR

Folksam genomför test av ridhjälmar för barn och vuxna för att ge konsumenter ett bättre underlag vid val av hjälm. Dessutom hoppas Folksam kunna påverka hjälmtillverkare till att tillverka ännu bättre hjälmar, för ett ökat skydd vid en eventuell olycka. Läs mer HÄR

Svenska Ridsportförbundet

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm

Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Strömsholm

Växel: 0220-456 00

ridsport.se