April, Maj

Information från styrelsen, april – maj

Coronatider, men verksamheten fortsätter på Trolldal, dock med vissa inskränkningar. Tävlingsstopp och andra aktiviteter där svårigheter att följa Folkhälsomyndighetens råd ställs in. Hästarna finns där och vi måste ta hand om dem så gott vi kan. KRF kommer, liksom många andra aktörer i samhället, få ett inkomstbortfall. Ridskoleverksamheten pågår dock nästan som vanligt, men med mindre ”stallhäng” än tidigare. Vi ser framåt och är rädda om varandra <3
Snart är det dags för både städdag den 3 maj, och medlemsmöte den 17 maj, se inbjudan på mail och Facebook. Vi hoppas att få se så många medlemmar som
möjligt på Trolldal vid dessa tillfällen.

Rapport från ridskolan
Två nya svenskfödda gotlandsruss inköpta. Ponnyerna är körda, men behöver utbildas under ryttare, detta sker under sommarhalvåret.
KRF samarbetar med andra funktioner i samhället:

  • Hälsotorget, Kullbergska sjukhuset, har kontaktat KRF. Hälsotorget vill etablera samarbete med KRF.
  • Nytt samarbete med Katrineholms kommun/Perrongen och aktiviteter för ”hemmasittare” ska etableras.
  • Integrationsprojektet med Hyreshuset, Triangelgården, omstart sedan avbrott pga. Coronapandemin.

Man kan med andra ord säga att KRF gör skillnad!

Ekonomi
KRF är i behov av bidrag för att kunna genomföra större investeringar. På medlemsmöte 17 maj presenteras bland annat klubbens budget 2020.
/Styrelsen