Katrineholms Ryttarförening

Styrelsen 2022

E-post och telefonlista till styrelsen Katrineholms Ryttarförening 2022

Djulö, Trolldal 641 92 Katrineholm 
Telefon: 0150-557 40 
E-post: styrelsen@katrineholmsrf.se

Greta Lilliehöök-Hägg

Ordförande

Kia Löfgren

Styrelseledamot och sekreterare

Jennie Karlsson

Styrelseledamot och kassör

Inger Lund

Styrelseledamot

Rakel Sönnerfors

Styrelseledamot

Per Eriksson

Styrelseledamot

Carolina Wahlström

Styrelseledamot

Hanna Axelsson

Styrelsesuppleant

Hanna Larsson

Styrelsesuppleant

Göran Lyrmark

Revisor

Kitty Winblad

Revisor

Peter Winblad

Styrelsesuppleant

Charlie Hammarström

Revisorsuppleant

Elin Hast

Valberedning

Sara Abrahamsson

Valberedning

Daniela Sundblad

Valberedning