Regler för ridhus, tält och ridbanor / I och urlastning

Täcken och kläder får inte hängas på sargen, använd krokarna i hörnen eller  täckeshängaren utanför dörren till utrymmet under läktaren.

  • Hoppning får ske i halva ridhuset när hela ridhuset är ledigt. 
  • Hoppning i ridhuset/på ridbanan är inte tillåtet när lektion pågår på andra sidan/halvan. 
  • Longering och tömkörning hänvisas till tältet när lektion pågår i ridhuset. Undantag kan göras om det är tomt på ena halvan och klartecken från ridinstruktören har givits.
  • Löshoppning, kontakta personal före löshoppning. 
  • Det är inte tillåtet att abonnera eller hoppa i tältet när hela ridhuset är upptaget.
  • På vita tavlan i gången mellan stall och ridhus måste anges om man avser boka eller abonnera ridhuset eller tältet. A= abonnera, B= boka. Abonnering anmäls till någon av ridlärarna och betalning sker i samband med det (enligt gällande taxa) och man är då garanterad att få vara ensam. Att boka kostar inget utöver vanlig anläggningsavgift,  då tillåts andra att rida samtidigt. Ska man hoppa eller rida för instruktör bokar man ridhuset. Dressyrträning för instruktör får ske med max två elever åt gången.
  • Ridskolan har förtur till utebanan. Om lektion förläggs till stora utebanan hindrar det inte privatryttare att nyttja den samtidigt, vi tar hänsyn till varandra.

*Longering får ej ske på fiberbanan

I och urlastning 

Justering av styrelsebeslut angående lastbilar 2009-03-17

Parkering och lastningsregler

Beslut: Lastbilar (då man i ridning i tältet kan behöva viss uppsikt om man har flera hästar med sig) får parkeras och lastas ur på asfaltsvägen ovanför lilla utebanan, på kanten till privathästhagarna. Vid behov får man också lasta ur mellan ridhuset och stallet. Dock endast för ur- och ilastning, ej parkering. Observera att det är hästägarens ansvarsförsäkring som gäller. Stora parkeringen vid stallet får ej användas för i och urlastning.
Som tidigare får man naturligtvis parkera på transportparkeringen på andra sidan vägen.