Månadens aktivitet

Se anslag i foajén och på sociala medier!