KUSEN

Alla medlemmar som är under 26 år är automatiskt med i ungdomssektionen. På Katrineholms ryttarförening kallas ungdomssektionen för KUSEN. KUSEN tar tillvara på ungdomars intressen, främjar en god kontakt bland medlemmarna och strävar efter en stark VI- känsla i föreningen.

KUSEN har egen ekonomi och väljer en egen styrelse. I år sitter det elva valda ungdomar som jobbar ideellt i styrelsen. De arbetar för att ungdomarnas hästintresse tillgodoses och ger medlemmarna möjlighet till utbildning för att utveckla kunskapen och känslan för hästen. Gemenskapen är viktigt inom föreningen och ungdomsstyrelsen jobbar därför tätt med de andra sektionerna, styrelsen, personalen och andra verksamhetsgrupper som tex skötarna.