Verksamhetsidé och värdegrund

Verksamhetsidé

KRF ska ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att umgås med hästar samt utveckla sin ridkunskap. KRF bedriver utbildning inom sporten för hästens och ryttarens bästa genom Ridskoleverksamhet, uppstallning, ungdomsverksamhet samt tävlingsverksamhet.

Föreningen ska erbjuda en bred verksamhet med hög kvalité inom hästsport, från nybörjarnivå till mer avancerad nivå.

Föreningen ska även värna om säkerhet, social gemenskap och glädje och som främjar ridsporten som idrott och meningsfull fritidssysselsättning.

Värdegrund

KRF är medlemmarnas ideella förening och vi sätter medlemmen och hästen i centrum.

Vi hjälps åt att ständigt förbättra KRF. Vi bryr oss om varandra och accepterar varandras olikheter.

Alla bemödar sig om ett trevligt uppförande och visar hänsyn till övriga på anläggningen.

Vi har noll tolerans mot narkotika och doping.

Anläggningen är alkohol och rökfri.

Klicka på länken nedan för att komma till Katrineholms kommuns policy för att stärka folkhälsan. Katrineholms ryttarförening följer denna policy. 

https://www.katrineholm.se/download/18.701f8d79177ab9ee1b285d3/1613646383830/Kommunens%20ANDTS%20-%20policy.pdf