Styrelsen 2023

E-post och telefonlista till styrelsen Katrineholms Ryttarförening 2023

Djulö, Trolldal 641 92 Katrineholm 
Telefon: 0150-557 40 
E-post: styrelsen@katrineholmsrf.se

Greta Lilliehöök-Hägg

Ordförande

Kia Löfgren

Styrelseledamot och sekreterare

Ingela Winkler

Styrelseledamot

Inger Lund

Styrelseledamot

Louise Bohman

Styrelsesuppleant

Per Eriksson

Styrelseledamot

Carolina Wahlström

Kassör

Johanna Axelsson

Vice Ordförande

Madeleine Skoog

Styrelsesuppleant

Göran Lyrmark

Revisor

Kitty Winblad

Revisor

Cecilia Franssén

Revisorsuppleant

Charlie Hammarström

Revisorsuppleant

Elin Hast

Valberedning

Sara Abrahamsson

Valberedning