Att bli medlem

Att bli medlem:

Sätt in avgiften på BG 378-6118, ange namn och medlem 2024. Vänligen sänd även en mail när du har betalat med betaldatum till ekonomi@katrineholmsrf.se 

Du som behöver ett medlemskort meddelar oss, så skriver vi ut ett kort från vårt Xenophon-system!

Är du ridelev faktureras du medlemsavgift i samband med lektionsfakturering.

Avgiften för medlemskap 2024 i Katrineholms ryttarförening är för

Senior 480 kr (from det år du fyller 19 år.)

Junior 310 kr

Familj 950 kr*

Stödjande medlem 100 kr

Medlemskap krävs för lektionsridning.

*Familj max fyra personer skrivna på samma adress. För femte eller fler familjemedlemar 210 kr per person.

Godkännande av samtycke till lagring av dina personuppgifter

Vi är måna om din integritet och är därför försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person.
Därför måste vi ha ditt samtycke till att vi lagrar uppgifter om dig för att vår verksamhet ska kunna fungera. Logga in på ”Min ridskola” för att läsa om GDPR och kunna signera ett avtal.